Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Popis
Akcia
26.1.2024
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostrednictvom technického zariadenia
Detail faktúry
Dodávateľ SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Dátum doručenia 26.1.2024
23.1.2024
Verejné obstarávanie - práce.
Detail faktúry
Dodávateľ TENDERPROJEKT,s.r.o , Obrancov mieru 4679/32, 08001 Prešov
Dátum doručenia 23.1.2024
22.1.2024
čistenie a kontrola komínov
Detail faktúry
Dodávateľ Gazdík Jozef, Hencovská 1802, 093 02 Hencovce
Dátum doručenia 22.1.2024
19.1.2024
služba - ohlásenie o vzníku odpadu
Detail faktúry
Dodávateľ FURA s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 044 42
Dátum doručenia 19.1.2024
16.1.2024
Elektrina - dodávka a distribucia. Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023
Detail faktúry
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 31 042 91 Košice
Dátum doručenia 16.1.2024
10.1.2024
Kovotlač "pamätná plaketa"
Detail faktúry
Dodávateľ LIM PO s.r.o
Dátum doručenia 10.1.2024
8.1.2024
bielý O2 inernet na doma, O2 paušál
Detail faktúry
Dodávateľ O2 Slovakia s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Dátum doručenia 8.1.2024
5.1.2024
Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.2024
Detail faktúry
Dodávateľ Dobraobec s.r.o, švermova 1085/40, 07301 Sobrance
Dátum doručenia 5.1.2024
4.1.2024
služby- zmesový komunálny odpad 122023
Detail faktúry
Dodávateľ FURA s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 044 42
Dátum doručenia 4.1.2024
3.1.2024
Systémová podpora URBIS
Detail faktúry
Dodávateľ Made spol. s.r.o, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Dátum doručenia 3.1.2024
3.1.2024
Služba Dobraobec s obecnou stánkou
Detail faktúry
Dodávateľ Dobraobec s.r.o, švermova 1085/40, 07301 Sobrance
Dátum doručenia 3.1.2024
27.12.2023
Pouličné LED svietidla 50W 6500K
Detail faktúry
Dodávateľ ElektroAntoš s.r.o, Boženy Nemcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou
Dátum doručenia 27.12.2023
19.12.2023
za výkon funkcie "zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov "GDPR"
Detail faktúry
Dodávateľ PP PROTECT s.r.o, A. Bernoláka 2, 07101 Michalovce
Dátum doručenia 19.12.2023
19.12.2023
Geodetické práce pre vypracovanie projektovej dokumentácie v intravilane obce Zlatník
Detail faktúry
Dodávateľ Marián Urban -geodetické práce
Dátum doručenia 19.12.2023
15.12.2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu: "Záchytné parkovisko pre vyhliadkovú vežu Zlatník"
Detail faktúry
Dodávateľ Ing. Božena Hamaďaková s.r.o
Dátum doručenia 15.12.2023
11.12.2023
Nákup tovaru na viacučelové poukážky "Mesiac úcty k starším"
Detail faktúry
Dodávateľ GVP, spol s.r.o Humenné, Tolstého 1 06601 Humenné
Dátum doručenia 11.12.2023
11.12.2023
Poradenská činnosť v zmýsle zákona č. 95/2019 o informačných technológiach za 10-12/2023
Detail faktúry
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o, A. Bernoláka 2, 0710 01 Michalovce
Dátum doručenia 11.12.2023
11.12.2023
bielý O2 inernet na doma, O2 paušál
Detail faktúry
Dodávateľ O2 Slovakia s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Dátum doručenia 11.12.2023
7.12.2023
Služby - zmesový komunálny odpad
Detail faktúry
Dodávateľ FURA s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 044 42
Dátum doručenia 7.12.2023
6.12.2023
Kalendár stolový Erby
Detail faktúry
Dodávateľ LIM PO s.r.o
Dátum doručenia 6.12.2023