Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
22.2.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/149
Ministerstvo financií
Detail zmluvy 1/2024
Číslo zmluvy 1/2024
Dátum zverejnenia 22.2.2024
Dátum uzavretia 14.2.2024
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/149
Suma 4000 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Ministerstvo financií
IČO 00151742
Adresa Štefanovičová 5, 81782 Bratislava
5.1.2024
Dohoda o ukončení zmluvy
SAD Humenné , a.s. OZ Vranov nad Topľou, Mlynská 1345
Detail zmluvy 7/2023
Číslo zmluvy 7/2023
Dátum zverejnenia 5.1.2024
Dátum uzavretia 31.12.2023
Názov Dohoda o ukončení zmluvy
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ SAD Humenné , a.s. OZ Vranov nad Topľou, Mlynská 1345
IČO 36477508
Adresa Mlynská 1345, Vranov nad Topľou
Prílohy
53966_s.a.d.pdf
6.12.2023
Dohoda č. 23/40/010/68 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.
Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Vranov nad Topľou
Detail zmluvy Dohoda č. 23/40/010/68
Číslo zmluvy Dohoda č. 23/40/010/68
Dátum zverejnenia 6.12.2023
Dátum uzavretia 24.11.2023
Názov Dohoda č. 23/40/010/68 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Vranov nad Topľou
IČO 30794536
Adresa Nám. Slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou
27.11.2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FURA s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 044 42
Detail zmluvy Dodatok 1/2024
Číslo zmluvy Dodatok 1/2024
Dátum zverejnenia 27.11.2023
Dátum uzavretia 24.11.2023
Názov Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ FURA s.r.o, SNP 77, Rozhanovce 044 42
IČO 36211451
Adresa SNP 77,044 42 Rozhanovce
10.10.2023
Dohoda číslo: 23/40/054/1592 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Vranov nad Topľou
Detail zmluvy Dohoda číslo 23/40/054/1592
Číslo zmluvy Dohoda číslo 23/40/054/1592
Dátum zverejnenia 10.10.2023
Dátum uzavretia 14.9.2023
Názov Dohoda číslo: 23/40/054/1592 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Vranov nad Topľou
IČO 30794536
Adresa Nám. Slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou
6.7.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 6/2023
Číslo zmluvy 6/2023
Dátum zverejnenia 6.7.2023
Dátum uzavretia 19.6.2023
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO 42156424
Adresa Kollárová 8, 917 02 Trnava
21.4.2023
Dohoda č. 23/40/054/831
UPSVaR Vranov nad Topľou
Detail zmluvy Dohoda č. 23/40/054/831
Číslo zmluvy Dohoda č. 23/40/054/831
Dátum zverejnenia 21.4.2023
Dátum uzavretia 17.4.2023
Názov Dohoda č. 23/40/054/831
Suma 2833.95 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ UPSVaR Vranov nad Topľou
IČO 30794536
Adresa Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
27.3.2023
Dohoda č.23/40/060/2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods.2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
UPSVaR Vranov nad Topľou
Detail zmluvy Dohoda č.23/40/060/2
Číslo zmluvy Dohoda č.23/40/060/2
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Dátum uzavretia 16.3.2023
Názov Dohoda č.23/40/060/2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods.2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Suma 8558.04 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ UPSVaR Vranov nad Topľou
IČO 30794536
Adresa Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
15.3.2023
Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 5/2023
Číslo zmluvy 5/2023
Dátum zverejnenia 15.3.2023
Dátum uzavretia 8.3.2023
Názov Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.
IČO 35979798
Adresa Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
6.3.2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 4/2023.
Číslo zmluvy 4/2023.
Dátum zverejnenia 6.3.2023
Dátum uzavretia 3.3.2023
Názov Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Suma 1 €
Typ Zmluva
Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj
IČO 37870475
Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6.3.2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 4/2023
Číslo zmluvy 4/2023
Dátum zverejnenia 6.3.2023
Dátum uzavretia 3.3.2023
Názov Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Suma 1 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj
IČO 37870475
Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
23.2.2023
Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
FÚRA s.r.o
Detail zmluvy 2/2023
Číslo zmluvy 2/2023
Dátum zverejnenia 23.2.2023
Dátum uzavretia 17.2.2023
Názov Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ FÚRA s.r.o
IČO 36211451
Adresa SNP 77, 044 42 Rozhanovce
23.2.2023
Zmluva o pripojení zverejňovania dokumentov z webového sídla
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy 2023014
Číslo zmluvy 2023014
Dátum zverejnenia 23.2.2023
Dátum uzavretia 17.2.2023
Názov Zmluva o pripojení zverejňovania dokumentov z webového sídla
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Dobraobec s.r.o.
IČO 53539133
Adresa Švermova 1085/40, Sobrance
28.12.2022
Zmluva o poskytovaní služieb
O2 Slovakia, s.r.o.
Detail zmluvy 52022
Číslo zmluvy 52022
Dátum zverejnenia 28.12.2022
Dátum uzavretia 27.12.2022
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
IČO 47259116
Adresa Einsteinova 24, 85101 Bratislava
7.12.2022
Darovacia zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy DZ-1/2022
Číslo zmluvy DZ-1/2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Dátum uzavretia 11.2.2022
Názov Darovacia zmluva
Dodávateľ Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO 00166197
5.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o
Detail zmluvy Dodatok 12023
Číslo zmluvy Dodatok 12023
Dátum zverejnenia 5.12.2022
Dátum uzavretia 28.11.2022
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Suma 0 €
Typ Dodatok k zmluve
Dodávateľ FÚRA s.r.o
IČO 36211451
Adresa SNP 77, 04442 Rozhanovce
15.11.2022
Kúpna zmluva č.2421098806
O2 Slovakia, s.r.o.
Detail zmluvy 3 2022
Číslo zmluvy 3 2022
Dátum zverejnenia 15.11.2022
Dátum uzavretia 2.11.2022
Názov Kúpna zmluva č.2421098806
Suma 216 €
Typ kúpna zmluva
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
IČO 47259116
Adresa Einsteinova 24, 85101, Bratislava
15.11.2022
Zmluva o poskytovaní služieb
O2 Slovakia, s.r.o.
Detail zmluvy 42022
Číslo zmluvy 42022
Dátum zverejnenia 15.11.2022
Dátum uzavretia 2.11.2022
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Suma 0 €
Typ Zmluva
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
IČO 47259116
Adresa Einsteinova 24, 85101, Bratislava
24.10.2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a budúcej kúpnej zmluvy
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Detail zmluvy 22022
Číslo zmluvy 22022
Dátum zverejnenia 24.10.2022
Dátum uzavretia 18.10.2022
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a budúcej kúpnej zmluvy
Suma 0 €
Typ zmluva
Dodávateľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO 37936859
Adresa Jesenná 14, 08005 Prešov
22.9.2022
Zmluva o SOÚ_ŠKOL_Ú
Mesto Hanušovce nad Topľou
Detail zmluvy 12022
Číslo zmluvy 12022
Dátum zverejnenia 22.9.2022
Dátum uzavretia 22.8.2022
Názov Zmluva o SOÚ_ŠKOL_Ú
Typ Zmluva
Dodávateľ Mesto Hanušovce nad Topľou
IČO 00332399
Adresa Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou, 094 31