Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
6.7.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 6/2023
Číslo zmluvy 6/2023
Dátum zverejnenia 6.7.2023
Dátum uzavretia 19.6.2023
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO 42156424
Adresa Kollárová 8, 917 02 Trnava
21.4.2023
Dohoda č. 23/40/054/831
UPSVaR Vranov nad Topľou
Detail zmluvy Dohoda č. 23/40/054/831
Číslo zmluvy Dohoda č. 23/40/054/831
Dátum zverejnenia 21.4.2023
Dátum uzavretia 17.4.2023
Názov Dohoda č. 23/40/054/831
Suma 2833.95 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ UPSVaR Vranov nad Topľou
IČO 30794536
Adresa Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
27.3.2023
Dohoda č.23/40/060/2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods.2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
UPSVaR Vranov nad Topľou
Detail zmluvy Dohoda č.23/40/060/2
Číslo zmluvy Dohoda č.23/40/060/2
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Dátum uzavretia 16.3.2023
Názov Dohoda č.23/40/060/2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods.2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Suma 8558.04 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ UPSVaR Vranov nad Topľou
IČO 30794536
Adresa Nám. Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
15.3.2023
Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 5/2023
Číslo zmluvy 5/2023
Dátum zverejnenia 15.3.2023
Dátum uzavretia 8.3.2023
Názov Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.
IČO 35979798
Adresa Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
6.3.2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 4/2023.
Číslo zmluvy 4/2023.
Dátum zverejnenia 6.3.2023
Dátum uzavretia 3.3.2023
Názov Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Suma 1 €
Typ Zmluva
Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj
IČO 37870475
Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6.3.2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 4/2023
Číslo zmluvy 4/2023
Dátum zverejnenia 6.3.2023
Dátum uzavretia 3.3.2023
Názov Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii
Suma 1 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Prešovský samosprávny kraj
IČO 37870475
Adresa Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
23.2.2023
Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
FÚRA s.r.o
Detail zmluvy 2/2023
Číslo zmluvy 2/2023
Dátum zverejnenia 23.2.2023
Dátum uzavretia 17.2.2023
Názov Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ FÚRA s.r.o
IČO 36211451
Adresa SNP 77, 044 42 Rozhanovce
23.2.2023
Zmluva o pripojení zverejňovania dokumentov z webového sídla
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy 2023014
Číslo zmluvy 2023014
Dátum zverejnenia 23.2.2023
Dátum uzavretia 17.2.2023
Názov Zmluva o pripojení zverejňovania dokumentov z webového sídla
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ Dobraobec s.r.o.
IČO 53539133
Adresa Švermova 1085/40, Sobrance
28.12.2022
Zmluva o poskytovaní služieb
O2 Slovakia, s.r.o.
Detail zmluvy 52022
Číslo zmluvy 52022
Dátum zverejnenia 28.12.2022
Dátum uzavretia 27.12.2022
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Suma 0 €
Typ zmluva/dodatok
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
IČO 47259116
Adresa Einsteinova 24, 85101 Bratislava
7.12.2022
Darovacia zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy DZ-1/2022
Číslo zmluvy DZ-1/2022
Dátum zverejnenia 7.12.2022
Dátum uzavretia 11.2.2022
Názov Darovacia zmluva
Dodávateľ Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO 00166197
5.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o
Detail zmluvy Dodatok 12023
Číslo zmluvy Dodatok 12023
Dátum zverejnenia 5.12.2022
Dátum uzavretia 28.11.2022
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Suma 0 €
Typ Dodatok k zmluve
Dodávateľ FÚRA s.r.o
IČO 36211451
Adresa SNP 77, 04442 Rozhanovce
15.11.2022
Kúpna zmluva č.2421098806
O2 Slovakia, s.r.o.
Detail zmluvy 3 2022
Číslo zmluvy 3 2022
Dátum zverejnenia 15.11.2022
Dátum uzavretia 2.11.2022
Názov Kúpna zmluva č.2421098806
Suma 216 €
Typ kúpna zmluva
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
IČO 47259116
Adresa Einsteinova 24, 85101, Bratislava
15.11.2022
Zmluva o poskytovaní služieb
O2 Slovakia, s.r.o.
Detail zmluvy 42022
Číslo zmluvy 42022
Dátum zverejnenia 15.11.2022
Dátum uzavretia 2.11.2022
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Suma 0 €
Typ Zmluva
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
IČO 47259116
Adresa Einsteinova 24, 85101, Bratislava
24.10.2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a budúcej kúpnej zmluvy
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Detail zmluvy 22022
Číslo zmluvy 22022
Dátum zverejnenia 24.10.2022
Dátum uzavretia 18.10.2022
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a budúcej kúpnej zmluvy
Suma 0 €
Typ zmluva
Dodávateľ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO 37936859
Adresa Jesenná 14, 08005 Prešov
22.9.2022
Zmluva o SOÚ_ŠKOL_Ú
Mesto Hanušovce nad Topľou
Detail zmluvy 12022
Číslo zmluvy 12022
Dátum zverejnenia 22.9.2022
Dátum uzavretia 22.8.2022
Názov Zmluva o SOÚ_ŠKOL_Ú
Typ Zmluva
Dodávateľ Mesto Hanušovce nad Topľou
IČO 00332399
Adresa Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou, 094 31
25.3.2022
Príloha č. 3
FÚRA s.r.o
Detail zmluvy Príloha č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
Číslo zmluvy Príloha č.3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
Dátum zverejnenia 25.3.2022
Dátum uzavretia 25.3.2022
Názov Príloha č. 3
Typ príloha
Dodávateľ FÚRA s.r.o
IČO 36211451
11.3.2022
Dohoda č. 22/40/060/1 o poskytnutí príspevku
UPSVaR Vranov nad Topľou
Detail zmluvy Dohoda č. 22/40/060/1
Číslo zmluvy Dohoda č. 22/40/060/1
Dátum zverejnenia 11.3.2022
Dátum uzavretia 9.3.2022
Názov Dohoda č. 22/40/060/1 o poskytnutí príspevku
Typ Dohoda
Dodávateľ UPSVaR Vranov nad Topľou
Adresa Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n/T
18.2.2022
Dohoda
ÚPSVaR Vranov nad Topľou
Detail zmluvy Dohoda č. 22/40/054/27
Číslo zmluvy Dohoda č. 22/40/054/27
Dátum zverejnenia 18.2.2022
Dátum uzavretia 15.2.2022
Názov Dohoda
Typ Dohoda
Dodávateľ ÚPSVaR Vranov nad Topľou
Adresa Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n/T
Prílohy
b3277_Dohoda.pdf
17.1.2022
Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
KB PROTECT s.r.o
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 17.1.2022
Dátum uzavretia 10.1.2022
Názov Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o
IČO 53396031
Adresa Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce
17.1.2022
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
KB PROTECT s.r.o
Detail zmluvy Zmluva o dielo
Číslo zmluvy Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 17.1.2022
Dátum uzavretia 14.1.2022
Názov Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
Typ Zmluva
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o
IČO 53396031
Adresa Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce