VZN
DátumNázovPopisPríloha
29.12.2023VZN č. 2 /2023Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2023 obce Zlatník o miestnych daniach na území obce Zlatník12a03_VZN č. 2 2023 o miestnych daniach.pdf
29.12.2023VZN č.1/2023Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2023 obce Zlatník o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zlatníkdd763_VZN č. 1 2023 o miestnnom poplatku.pdf
01.12.2022VZN č. 2/2022VZN č. 2/2022 ktorým sa mení VZN č.1/2019 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadydf4d2_vzn č. 2 2022.pdf
24.10.2022Návrh VZN č.2 2022Návrh VZN č. 2 /2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyac93d_vzn č. 2 2022 –návrh.pdf
21.10.2022VZN č. 1/2022VZN č. 1/2022 o verejnom poriadku na území obce Zlatník, ktorým sa mení VZN č.1/2018 o verejnom poriadku na území obce Zlatník284f3_vzn č. 1 2022 verejný poriadok.pdf
13.03.2021VZN č 2 2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútkub4fa7_VZN č 2 2020 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku.pdf
13.03.2021VZN 4 2016 o organizovaní miestneho referenda7cf07_VZN č. 42016 o organizovaní miestneho referenda.pdf
13.03.2021VZN č.3 2019 o vylepovaní volebných plagátov007bc_Vzn č.3 2019 o vylepovaní volebných plagátov.pdf
13.03.2021Navrh zaver. uctu - rok 202013912_Navrh zav. ucet obce 2020.pdf
13.03.2021Prevádzkový poriadok DS- 202047272_Prevádzkový poriadok DS - 2020.pdf
13.03.2021Navrh VZN Pohrebisko a dom smutkuc90a8_Navrh VZN Pohrebisko a dom smutku.pdf
13.03.2021VZN č.1 2020 o ochrannom pasme pohrebiskob132d_VZN_pohrebisko.pdf
13.03.2021Financny rozpocet 202097587_Fin_rozpocet_na_rok_2020.pdf
13.03.2021VZN č. 2 2019 o miestnych daniach8bab9_Vzn_o_miestnych_daniach.pdf
13.03.2021VZN č. 1 2019 o miestnom poplatku za komunálny odpadddb0c_Vzn_o_miestnom_poplatku.pdf
13.03.2021VZN č. 1 2018 - verejný poriadoke0988_VZN - verejný poriadok.pdf
13.03.2021VZN č. 3 2016 - o chove, vodení a držaní psov bce41_VZN - psy.pdf
13.03.2021VZN č. 2 2015 umiestňovanie volebných plagátovf5671_VZN plagaty.pdf
13.03.2021VZN č. 1 2015 o nakladaní s komunálnym odpadom2cd18_VZN - Komunálný odpad.pdf
13.03.2021komunalný odpad dodatok č 1 k VZN 3 20128a348_komunalný odpad dodatok č 1 k VZN 3 2012.pdf