Zaujímavosti

V obci sa nachádza jediný - gréckokatolícky - chrám zasvätený sviatku Nanebovstúpeniu Pána, ktorý bol postavený v roku 1939 v kompilácii rôznych slohových prvkov.
V strede obce stojí zvonica. Na jej zvone je majuskulným kapitálnym písmom v latinskom jazyku vyrytý nápis v preklade: PRE OBEC GRÉCKEHO OBRADU ZLATNÍK V ROKU 1830: ODLIATY V PREŠOVE Frantzom Lechererom.
Pred vznikom samotnej obce, okolo roku 1325, existoval údajne v chotári dnešného Zlatníka kláštor rádu augustiniánov. Ľudia z okolitých obcí v potoku Zlatníčok príležitostne ryžovali zlato, snáď ho i zachytávali z prameňa Zlatej studne, avšak táto činnosť neviedla k založeniu sídliska. Existujú i správy o baniach, avšak mohlo ísť skôr o krátkodobejšie povrchové pokusy o získavanie zlatej rudy. Faktom ostáva, že podľa miestnych obyvateľov odnášali títo z chotárnej časti "Olšiny", údajne z niekdajšieho kláštora, kamene pre vlastnú potrebu ešte aj počas I. pol. 20. storočia.
Cieľovým bodom turistických vychádzok je Ivanov vrch. Zo skalných útvarov na jeho severnom okraji je krásny výhľad na Oblík, Šimonku, Praporec a doliny severovýchodnej časti Slanských vrchov. Okolie Zlatníka je tiež známou lokalitou pre hubárov, ktorí sem za svojimi úlovkami prichádzajú zo širokého okolia.


zdroj textu: 
slanskevrchy-vychod.sk