O obci

Nachádza sa v okrese Vranov nad Topľou a administratívne teda patrí do Prešovského samosprávneho kraja. Leží asi 2 km na východ od štátnej cesty, spájajúcej Prešov a Vranov nad Topľou, asi v polovičnej vzdialenosti medzi Hanušovcami nad Topľou a Vranovom nad Topľou. Kataster obce sa rozprestiera na východných výbežkoch pohoria Slanské vrchy a severnom cípe Východoslovenskej pahorkatiny. Samotná obec, ako ju môžeme poznať v súčasnosti, je pomerne mladá, aj keď v okolí Vranova nad Topľou sa našlo niekoľko nálezov z doby bronzovej a v oblasti Zlatníka ojedinelý archeologický nález z mladšej doby bronzovej. Jej história začína na konci 16. stor., no presný rok vzniku obce sa nepodarilo preukázať. Život obce sa okolo r. 1700 na nejaký čas zastavil, keď ju jej obyvatelia opustili, aby ju zase o pár rokov znovu obývali. Od r. 1820 jej počet obyvateľov stále rástol až do 60. rokov minulého stor., kedy v dôsledku odchodu ľudí za prácou mimo obec prudko klesol, dnes sa pohybuje okolo čísla 70.
Leží na východnom výbežku Slanských vrchov v nadmorskej výške okolo 270 m. Sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi krátko pred rokom 1600. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1610. Neskôr obyvatelia sídlisko opustili. Okolo r. 1700 dedina nejestvovala. Neskôr ju obnovili noví usadlíci, v r. 1828 mala 20 domov a 150 obyvateľov, v r. 1900 mala 79, v r. 1970 124 obyvateľov.

zdroj textu: 
panoramy.sme.sk