Geografia

Geografia

Obec Zlatník leží na severozápadnom okraji Podslanskej pahorkatiny, v doline potoka Zlatníčok. Ten je pravostranným prítokom Tople s dĺžkou toku 4 km. Chotár obce je v odlesnenej východnej časti pahorkatinný, v západnej na sopečných horninách mierne rozčlenený vrchovinný, so súvislým lesom (buk, dub).
Administratívne patrí Zlatník do okresu Vranov nad Topľou a obvodu Hanušovce. Chotár obce má rozlohu 632 ha a nadmorskú výšku v rozsahu od 210 do 813 m n. m. S počtom 75 obyvateľov je Zlatník najmenšou obcou vranovského okresu. Susednými obcami sú na severe a západe Hermanovce nad Topľou, na východe Čierne nad Topľou a na juhu Hlinné.


zdroj textu: 
slanskevrchy-vychod.sk