Triedenie odpadu
DátumNázovPopisPríloha
05.01.2024Zber komunálneho odpadu rok 2024Zber komunálneho  odpadu rok 20241cb77_Zlatník.pdf
23.02.2023% vytriedenia komunálnych odpadov% vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202298b01_TKO 2022.pdf
23.02.2023Údaje o komunálnom odpade z obce Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štatistického zisťovania za rok 2022af254_TKO 2022.pdf
23.02.2023Zber komunálneho odpadu na rok 2023Zber komunálneho odpadu na rok 20239f152_zber odpadu.pdf
25.03.2022Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania34692_údaje o kom. odpade.pdf
18.02.2022Alchýmia triedenia komunálneho odpadu NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN  pripravil pre partnerské samosprávy aktualizovanú a rozšírenú verziu najobsiahlejšej príručky o triedení odpadov na Slovensku. Známa je pod názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu a na bezplatné stiahnutie je k dispozícií na webových stránkach www.naturpack.sk a www.incien.sk. ee718_np_alchymia_odpadu_v3_type_1.pdf
10.02.2022Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov44f6f_Výpočet vytriedenia za rok 2021.pdf
15.12.2021Zber kom. odpadu 20225c66d_Zber kom. odpadu 2022.pdf
17.11.2021Triedenie odpaduce24e_natur-pack_-_GIF-banner-336x280px1.gif
01.10.2021plagat_triedenie_typ_e3e47a_plagat_triedenie_typ_e.pdf
30.05.2021Triedenie odpadu05bed_triedenie_odpadu.pdf
30.05.2021Zber odpadu 2021fe071_Zber odpadu.pdf