Cirkev

Vstup do obce Zlatník z východu stráži a chráni grécko-katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1939 a postavený na miestnom cintoríne. Kostol je jednou z najkrajších historických pamiatok tejto malej obce. Konfesionálne zloženie obyvateľstva hovorí o výraznej prevahe gréko-katolíkov, kostol v obci je teda grécko-katolícky, čo sa prejavuje hlavne zariadením interiéru. Po vstupe do vnútra si všimne návštevník ako prvý oltár, umiestnený v polkruhovej apside oproti vchodu. Pod baldachýnom je zavesený obraz, znázorňujúci Krista, vystupujúceho do neba. Steny kostola zdobia rôzne obrazové výjavy a krížová cesta. Spodok stien obaľuje ochranný a ozdobný mramorový obklad.