Voľby
DátumNázovPopisPríloha
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní 5aba8_Zverejnenie elektronickej adresy.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnostiaeb5b_Utvorenie volebných okrskov.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu voliebba3cd_OTP volieb.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Menovanie za zapisovateľa miestnej volebnej komisie3c8bd_Menovanie zapisovateľa.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb9f6d4_Zverejnenie počtu obyvateľov.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Oznámenie o utvorerní volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí370d4_Oznznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Oznámenie o určení pracovného úväzku starostu obce77146_Oznámenie o určení pracovného úväzku.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov85780_OZNÁMENIE voľby 2022 PSK.pdf
27.06.2022Voľby do orgánov samosprávnych krajov 20221db3c_Rozhodnutie predsedu NR SR.pdf1db3c_informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf
27.06.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 20226cffc_Rozhodnutie predsedu NR SR.pdf6cffc_Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený..pdf
13.03.2021Vzn o vylepovani volebnych plagatov4debf_vzn_o_vylepovani_volebnych_plagatov.pdf
13.03.2021Volebny_okrsokb6639_volebn_okrsok.pdf
13.03.2021El. adresa pre volby_2020629db_Informacia_pre_volica_2.pdf
13.03.2021Informacia_pre_volica_2f31dc_Informacia_pre_volica_2.pdf
13.03.2021el.adresa0e5ab_el.adresa.pdf
13.03.2021Voľby 201814208_VOLBY_2018.pdf
13.03.2021Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2018b431d_Zverejnenie - komisia.pdf
13.03.2021Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2019 212b94_EL. adresa -oznamenia - voľby prezidenta.pdf
13.03.2021Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby 2019 15b8d0_El. adresa - voľby prezidenta.pdf
13.03.2021Kandidáti na prezidenta6e43a_Kandidáti na prezidenta.pdf