História

Obec Zlatník sa vyvinula zrejme už v 15. storočí a prvá písomná zmienka o nej je z roku 1478. Prvými obyvateľmi boli Rusíni, respektíve valasi, keďže vznik obce súvisí s valašským osídľovaním Zemplína.
Vrátiť život podhorským osadám na začiatku 16. storočia bolo v záujme vtedajšej vrchnosti, nakoľko išlo o oblasť dôležitú z viacerých hľadísk (ťažba surovín, dreva, chovateľská oblasť). Vrchovinné oblasti Zemplínskej župy vzbudzovali nádej, že sa v nich nachádzajú zdroje vzácnych úžitkových kovov, prípadne soli, či iných minerálov.
Tamojšie sídlisko obsadil Soltýs s valašskými usadlíkmi a v historických prameňoch je zachytené jestvovanie šoltýskeho domu z roku 1600. Osídľovanie bolo výhodnejšie i pre samotných valachov, lebo nadlho boli oslobodení od všetkých povinností voči panstvu a aj neskôr boli viazaní len valašskou daňou a strážnou povinnosťou.
Z administratívneho hľadiska Zlatník patril vždy do Zemplínskej stolice. V roku 1713 mala obec 12 daňovníkov, v roku 1828 mala 20 domov a 150 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Posledným majiteľom obce bol gróf Endre Hadik – Barkóczy, ktorého pôda  bola v roku 1921 prerozdelená medzi miestnych obyvateľov
.

zdroj textu: slanskevrchy-vychod.sk