Kontakt

Obecný úrad Zlatník
Adresa:

Obecný úrad Zlatník
Zlatník č.21
094 33

Kontakt:

Tel: +421 947 967 092
E-mail: obec.zlatnik(@)gmail.com

Informácie

IČO: 00332984       
DIČ: 2020631965
číslo účtu: SK66 5600 0000 0068 9609 1001
banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Starosta:

JUDr. Juraj Balog
Tel: +421 905 349 908

Zástupca starostu:

Milan Sciranka
Tel: +421 918 630 585

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

Milan Sciranka
Iveta Palková
Andrej Česlák
Janka Sciranková
Juraj Sciranka

Hlavný kontrolór obce:

 

Mária Pohlodová

Úradné hodiny:

Pondelok  od 7.30 h  do 15.30 h
Utorok:  od 7.30 h  do 15.30 h
Streda  od 7.30 h  do 16.30 h
Štvrtok  nestránkový deň
Piatok  od 7.30 h  do 14.30 h

Obedňajšia prestávka:  od 12.00 h  do 12.30 h