Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Oznámenie o strategickom dokumente, 27.05.202411.06.2024Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský Kraj"eb605_oznámenie.pdf
volebný okrsok04.03.202407.06.2024Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentue9022_okrsok EP.pdf
Údaje o komunálnom odpade22.02.202401.06.2024Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2023a063a_265_.pdf
E-mailová adresa04.03.202423.05.2024E-mailová adresa- voľby do EP0d531_e-adresa EP.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - informácia30.04.202414.05.2024Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosťf1e3b_oznámenie – smart.pdff1e3b_smart psk.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente30.04.202414.05.2024Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025"b4afd_oznámenie.pdf
Záverečný účet obce22.04.202407.05.2024Záverečný účet obce 20238d729_záverečný účet obce za r. 2023.pdf
Návrh ZÚ 202318.03.202402.04.2024Návrh - záverečný účet obce za rok 2023c369f_záverečný účet obce za r2023.pdf
Kandidáti pre voľby prezidenta20.02.202424.03.2024Kandidáti pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23. marca 2024ee8ea_P24_0Kandidati1.pdf
Oznámenie 14.02.202428.02.2024Oznámenie vytriedenia komunálnych odpadovdec99_ozn tko za 2023.pdf
Rozhodnutie - výrub stromov09.02.202424.02.2024Rozhodnutie - výrub stromov83f8e_rozhodnutie výrub_.pdf
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín28.01.202402.02.2024Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevínc4342_Oznámenie Obec Zlatník.pdf
VZN č. 2 /2023 14.12.202301.02.2024Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2023 obce Zlatník o miestnych daniach na území obce Zlatník45cf8_VZN č. 2 2023 o miestnych daniach.pdf
VZN č.1/202314.12.202301.02.2024Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2023 obce Zlatník o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Zlatník447b8_VZN č. 1 2023 o miestnnom poplatku.docx
Stavebné povolenie verejná vyhláška.15.01.202430.01.2024Stavebné povolenie verejná vyhláška.- záchytne parkoviskoab021_Zlatník - výstavba parkoviska - verejná vyhláška.pdf
Stavebné povolenie verejná vyhláška12.01.202427.01.2024Stavebné povolenie verejná vyhláška - záchytné parkovisko5d52e_Zlatník - výstavba parkoviska - verejná vyhláška.pdf
Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín18.01.202426.01.2024Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín9f9c7_Upovedomenie o začatí konania - Obec Zlatník.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1 polrok 202414.12.202313.01.2024Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1 polrok 202420a3d_Plan k.č. na 1 polrok 2024 ..pdf
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby21.12.202305.01.2024Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby6b033_Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby.pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania.21.12.202305.01.2024VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania. 974db_verejná vyhláška ZP.pdf