Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

DátumNázovPopisPríloha
29.10.2022výsledky voľby 202201654_voľby.pdf
19.09.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Informácia o spôsobe hlasovania952ca_Informácia o spôsobe hlasovania.pdf
19.09.2022Voľby do orgánov samosprávy obci 2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva85e2d_Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci.pdf
19.09.2022Voľby do orgánov samosprávy obci 2022 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce7ef92_Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní  5417c_Zverejnenie el. adresy.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnosti482d0_Utvorenie volebných okrskov.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb07715_Zverejnenie počtu obyvateľov.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Oznámenie o utvorerní volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcíe60da_Oznznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení.pdf
19.07.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 Oznámenie o určení pracovného úväzku starostu obce 9911c_Oznámenie o určení pracovného úväzku.pdf
27.06.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022Informácia práva voliť32668_Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený..pdf