Ostatné
DátumNázovPopisPríloha
01.04.2024Správa z kontrolnej činnostiSpráva z kontrolnej činnosti za rok 2023a7b9f_správa zlatnik 2023.pdf
01.04.2024Stanovisko k ZÚ za 2023Stanovisko k ZÚ za 2023e8ef1_stanovisko záv. 2023.pdf
02.05.2023Záverečný účet obce Zlatník za rok 2022Záverečný účet obce Zlatník za rok 202236172_záverečný účet obce za r2022.pdf
16.03.2023Stanovisko k ZÚStanovisko k ZÚ17abb_stanovisko k ZU 2022.pdf
16.03.2023Návrh ZÚ 2022Návrh - Záverečný účet obce za rok 202288508_záverečný účet obce za r2022.pdf
28.02.2023Výročná správa Výročná správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti5e75c_Výročná správa.pdf
13.01.2023Oznámenie Ing. IvankoOznamenie o začati stavebného konania0114f_Zlatník - Štefan Ivanko- RD novost..pdf
11.01.2023Rozhodnutie - verejná vyhláškaRozhodnutie - verejná vyhláška 75ea1_Zlatník - verejná vyhláška.pdf
28.12.2022Rozhodnutie o usporiadaní cestnej sieteRozhodnutie o usporiadaní cestnej sietedc9d1_rozh. o usporiadaní cestnej siete.pdf
16.12.2022Finančný rozpočet 20 rok 2023Finančný rozpočet na rok 2023, schválený obecným zastupiteľstvom 15.12.2022 uznesením č.15/20222770e4_Rozpočet na rok 2023.pdf
13.12.2022Oznámenie o začatí konania ...Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej ukončením na žiadosť stavebníka - verejnou vyhláškou.46201_oznámenie- verejná vyhl. RD.pdf
30.11.2022Návrh rozpočtu na 2023Návrh rozpočtu na rok 2023 a rámcového na roky 2024 a 202594e64_Návrh rozpočtu - 2023.pdf
16.05.2022Záverečný účet obce Zlatník za rok 2021Záverečný účet obce Zlatník a rozpočtové hospodárenie za rok 2021dc9d5_Záverečný účet obce za rok 2021.pdf
31.03.2022Návrh ZÚ 2021cebcf_Záverečný účet obce za rok 2021- návrh.pdf
13.12.2021Rozpočet obce na rok 2022 Rozpočet obce na rok 2022 schválený OZ dňa 10.12.2021 uznesením č. 146/2021. Rozpočty obce na roky 2023 - 2024 vzaté na vedomie OZ dňa 10.12.2021 uznesením č. 147/2021.3de63_rozpočet obce na rok 2022.pdf
08.11.2021Návrh rozpočtu na rok 2022Návrh rozpočtu obce na rok 2022, 2023, 2024 zverejnený k pripomienkovaniu71ab9_Návrh rozpočtu 2022.pdf
13.03.2021Upovedomenie o zacati konaniac3f56_Upovedomenie o zacati konania.pdf
13.03.2021Kolaudacne rozhodnutieff131_KR-DS.pdf
13.03.2021Vypocet vytriedenia KO15492_Vypocet_vytriedenia_KO.pdf
13.03.2021Verejna vyhlaska - Rozhodnutie 20193ffb7_Verejna_vyhlaska-rozhodnutie.pdf