Ostatné
DátumNázovPopisPríloha
16.05.2022Záverečný účet obce Zlatník za rok 2021Záverečný účet obce Zlatník a rozpočtové hospodárenie za rok 2021dc9d5_Záverečný účet obce za rok 2021.pdf
31.03.2022Návrh ZÚ 2021cebcf_Záverečný účet obce za rok 2021- návrh.pdf
13.12.2021Rozpočet obce na rok 2022 Rozpočet obce na rok 2022 schválený OZ dňa 10.12.2021 uznesením č. 146/2021. Rozpočty obce na roky 2023 - 2024 vzaté na vedomie OZ dňa 10.12.2021 uznesením č. 147/2021.3de63_rozpočet obce na rok 2022.pdf
08.11.2021Návrh rozpočtu na rok 2022Návrh rozpočtu obce na rok 2022, 2023, 2024 zverejnený k pripomienkovaniu71ab9_Návrh rozpočtu 2022.pdf
13.03.2021Upovedomenie o zacati konaniac3f56_Upovedomenie o zacati konania.pdf
13.03.2021Kolaudacne rozhodnutieff131_KR-DS.pdf
13.03.2021Vypocet vytriedenia KO15492_Vypocet_vytriedenia_KO.pdf
13.03.2021Verejna vyhlaska - Rozhodnutie 20193ffb7_Verejna_vyhlaska-rozhodnutie.pdf
13.03.2021Oznamenie o zacati konania - verejna vyhlaskae9050_Oznamenie_o_zacati_konania_verejna_vyhlaska.pdf
13.03.2021Navrh rozpoctu 2020-20224dbcf_Navrh_rozpoctu_2020-2022.pdf
13.03.2021Objednavka966fc_objednavka_veza.pdf
13.03.2021Pozemkový úraddff9c_Pozemkový úrad.pdf
13.03.2021Rozhodnutie - PPAf78e9_PPA-rozhod.pdf
13.03.2021Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín947dc_Upovedomenie_vyrub_drevin.docx
13.03.2021Stavebné povolenieb1d79_ST.POV.pdf
13.03.2021Rozhodnutie - povolenie na odstránenie stavby 1dd461_gabani_VV.pdf
13.03.2021Verejná vyhláška 29b108_VV_gab.pdf
13.03.2021Verejná vyhláška 1b144a_VV_dom.pdf
13.03.2021Priloha_c_2_vykaz_vymere7ef0_Priloha_c_2_vykaz_vymer.xlsx
13.03.2021Projektová dokumentáciabc522_Projektová dokumentácia (1).zip