Ostatné
DátumNázovPopisPríloha
13.03.2021Objednavka966fc_objednavka_veza.pdf
13.03.2021Pozemkový úraddff9c_Pozemkový úrad.pdf
13.03.2021Rozhodnutie - PPAf78e9_PPA-rozhod.pdf
13.03.2021Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín947dc_Upovedomenie_vyrub_drevin.docx
13.03.2021Stavebné povolenieb1d79_ST.POV.pdf
13.03.2021Rozhodnutie - povolenie na odstránenie stavby 1dd461_gabani_VV.pdf
13.03.2021Verejná vyhláška 29b108_VV_gab.pdf
13.03.2021Verejná vyhláška 1b144a_VV_dom.pdf
13.03.2021Priloha_c_2_vykaz_vymere7ef0_Priloha_c_2_vykaz_vymer.xlsx
13.03.2021Projektová dokumentáciabc522_Projektová dokumentácia (1).zip
13.03.2021Výzva - Dom smútku6a666_Vyzva_1.pdf
13.03.2021Vecné bremeno - VSD03f59_vecne_bremeno_VSD.pdf
13.03.2021Oznámenie - stavebné konanie1b0f8_Oznamenie_stavebne_konanie.pdf
13.03.2021Triedenie kom.odpaducd931_Triedenie komodpadu.pdf
13.03.2021Verejná vyhláška O21647a_VYHLAŠKA.pdf
13.03.2021Územné konanie - verejná vyhláška3e465_Územné konanie - verjná vyhláška.pdf