Turistka


hľad z IVANOVHO VRCHU (813,3m)
Cieľovým bodom turistických vychádzok je Ivanov vrch. Zo skalných útvarov na jeho severnom okraji je krásny výhľad na Oblík, Šimonku, Praporec a doliny severovýchodnej časti Slanských vrchov.Vrch Oblík (925 m n. m.)
J
e podpovrchové sopečné teleso. Zvetrávaním vzniklo vo vrcholovej časti skalné mesto. Na úpätí sú kamenné moria a blokoviská s pestrou mozaikou lesných spoločenstiev.Vrch Šimonka (1092 m)
J
e najvyšší vrch Slanských vrchov. Vrchol Šimonky spolu s jej svahmi patria do NPR Šimonka. Predmetom ochrany sú jedinečné lesné spoločenstvá pralesovitého charakteru s riedkymi lesmi, zakrpatenými kmeňmi, spôsobenými nepriaznivými klimatickými podmienkami.

Fotky z našej obci
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky