Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
DátumNázovPopisPríloha
02.10.2023Zápisnica okrskovej volebnej komisieZápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.20232b651_Zapisnica okrskovej volebnej komisie.pdf
08.08.2023Hlasovací preukaz ...žiadosť o vydanie hlasovacie prerukazu982ab_Hlasovaci preukaz.pdf682d6_Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.docx
08.08.2023E-mailová adresaE-milová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu5d2ea_e-mailova adresa HP..pdf
26.06.2023E-mailová adresaE-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a nahradnika do okrskovej volebnej komisie10788_e-mailova adresa.pdf
26.06.2023volebný okrsok voľby 2023Volebný okrsok, volebná miestnosť9dd3c_volebný okrsok.pdf
13.06.2023Informácie pre voličaVoľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voličaec1eb_Informácia pre voliča.pdf
13.06.2023Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republikyROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY     z 8. júna2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky  85024_Rozhodnutie voľby 2023.pdf